ക്യാൻസറുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം

ഉദര അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടാകുന്ന അർബുദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറുകൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അന്നനാളം പ്രധാനമായും നിലകൊള്ളുന്നത് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആഹാരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കൂടുതലും അർബുദരോഗം ഉണ്ടാകാം.

   

അല്ലാതെയും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് അതിലൂടെ ബയോസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ശാസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക വഴിയിലൂടെയും അത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുറക്കുക നെഞ്ച് തുറക്കുക കഴുത്ത് തുറക്കുക .

അങ്ങനെ മൂന്ന് ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് അത് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തോടുകൂടി അത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി നെഞ്ച് തുറക്കാതെയും വയറു തുറക്കാതെയും നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് വഴി സാധ്യമാണോ അല്ലയോ തികച്ചും സാധ്യമാണ് എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങൾ കൂടിയാണോ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതേ തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് തന്നെയാണ് താക്കോൽ നടന്നുവരുന്നത്.

ആൻസർ സാധാരണ മായിട്ടുള്ള അതി സംഘടനകൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവൻ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ആത്മീക ഗ്രന്ഥി എന്നു പറയും. ശസ്ത്രക്രിയകളും ഈഗോറി വഴി സാധ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രക്രിയ വിപ്പിൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.