റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ആ പയ്യൻ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച… ഹോട്ടൽ മുതലാളിയും പണിക്കരും ഞെട്ടി…

ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് വിദേശികൾ അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്താറുണ്ട് സീസൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റു ലോഡ്ജിലും എല്ലാം ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നാൽ സീസൺ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റൂമുകളും ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം കാരിയായിരിക്കും ഒരു വിജനമായ സ്ഥലമായി അതു മാറുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് റൂം എടുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ഈ ലൗവേ.

   

മറ്റു കപ്പേഴ്സും എല്ലാം അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള സമയമാണ് പിന്നീടങ്ങോട്ട് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് ആരുമുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെഅവിടെയാണെങ്കിൽ പല ഹോട്ടലുകളിലും ഐഡി കാർഡും മറ്റും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ആണും പെണ്ണും വന്നാൽ തന്നെ അവർ റൂം കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ ആണ് സായി ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ 2021 ഡിസംബർ 12 തീയതി റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി റൂം.

പോയി റൂമുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉള്ളത് ഒന്നിൽ ആളുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചു റൂമുകളിലും ആളില്ലാത്തതിനാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി എന്നാലും തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ക്ലിനിക് റിസപ്ഷനിൽ വന്നു പറയുകയാണ് ഒരു റൂം തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല.

അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അതൊരു സ്പെയർ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവർ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശവം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ തലയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ ഭയന്ന് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.