കഞ്ഞി വെള്ളത്തിന്റെ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയ ചില ഗുണങ്ങൾ

ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലേഡീസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല മുടി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പോകും.

   

ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് മുടി വളരാനുള്ള കാലം പോകാനും അങ്ങനെ കണ്ട ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് വെള്ളം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൂടെ ഞാനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്.

നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി നന്നായിട്ട് വളർന്നുവരുമോ നല്ലതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഉലുവ എന്നുപറയുന്നത് ഉലുവ തലേദിവസത്തേക്ക് ഒഴിവുകളും തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും.

ഇതും കുടിച്ചു കാര്യത്തെ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉലുവ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ പിറ്റേ ദിവസത്തെ അരച്ചെടുത്തു എങ്ങനെയായാലും ഒരേ ഗുണമാണ് ഇതിലെ ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.