അപകടം നിറഞ്ഞ വഴിയിൽ പെൺകുഞ്ഞിനു കാവലായി ഒരു വളർത്തുനായ…

ഏറ്റവും അധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വളർത്തു മൃഗം തന്നെയാണ് നായ. ഇവിടെ അറോറ എന്ന പേരുള്ള മൂന്നു വയസ്സു മാത്രം വരുന്ന ഒരു ബാലികയെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായി. ഏറെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആ ബാലികയെ കാണാതായതെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഒരു വളർത്തു നായയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ സമയം.

   

മുതൽ തന്നെ ഈ വളർത്തുന്നയെയും കാണാതായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും ഈ നായ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ നായയുടെ പേര് മാക്സ് എന്നാണ്. 16 മണിക്കൂർ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കാവലായി കാട്ടിൽ നിന്നിരുന്നത് ഈ നായയായിരുന്നു. വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഒരു പ്രവർത്തിയായിരുന്നു നായയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നത്. മൂന്നു വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഈ കുട്ടിയെ കാണാതായതു മുതൽ നാട്ടുകാരും.

വീട്ടുകാരും ഒരുപാട് പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതും മുതൽ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ വിവരം കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നായ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ നായ വീട്ടുകാർക്ക് അടുത്തെത്തുകയും വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ് ചെയ്തത്.

പോലീസുകാർ ഈ നായയെ സൂപ്പർ ഡോഗ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ നായ പോലീസ് ഡോഗ് സ്കോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ തണുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നിട്ടു പോലും നായയുടെ സംരക്ഷണതയിൽ ഈ കുട്ടി തികച്ചും സേഫ് ആയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ പോറലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വേറെ പരുക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.