പെറ്റമ്മയുടെ വേദന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ആ നായക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ധൈര്യം തന്നെയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഈ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ര വേദന തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു നായ തെരുവിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ.

   

ചെന്ന ആളുകൾ കണ്ട കാഴ്ച. ആ നായയെ കണ്ടാൽ അറിയാം പ്രസവിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കുറച്ചുദിവസമായി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി എന്ന ചിന്തിച്ച് നിന്ന ആളുകളെ അത് കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടി പുറകെ ചെന്നവർ ഉടമസ്ഥനോട് കാര്യം തിരക്കി.

ആ നായയെ അവർ വളർത്തിയതാണ് പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഈ അമ്മയെയും സ്വീകരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മയെയും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ അമ്മ നായയുമായി മടങ്ങി പക്ഷേ അവർ.

വെറുതെയിരുന്നില്ല കമ്പ്ലീറ്റ് കൊടുത്തു ഉടൻ തന്നെ അയാൾ ഇവരെ വിളിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോക്കോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം വളരെ വികാരനിർഭരമായി ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകില്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.