ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യന് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാളുടെയും ഒരു കാക്കയുടെയും യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഒരു കഥയാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഞെട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം അത്രയേറെ അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൃദ്ധൻ തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഒരു ആക്സിഡന്റ് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

   

അയാൾക്ക് ആകെ ഇനി ഉള്ളത് കൊച്ചുമകളാണ് കൊച്ചുമകൾ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരികയും മുത്തച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തിരിച്ച് കൊച്ചുമകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അധികം ആരായും ആ വൃദ്ധന് പരിചയമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാദിവസവും ആവർത്തൻ പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട് വരുന്ന പ്രാവുകൾക്കും പക്ഷികൾക്കും.

എല്ലാം തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്ക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു ആരുമെല്ലാം വരാൻ മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അയാൾ ആയി ഒരുപാട് കൂട്ടായി. പിന്നീട് ആ കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ വരുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ മുത്തശ്ശൻ കൊച്ചുമകൾ വരികയും.

കൊച്ചുമകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സങ്കടമായി ഇനി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ കാക്കയെ ഇനി കാണാനായി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. വരെ സങ്കടത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെനിന്ന് യാത്രയായത് എന്നാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്… തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.