മുഖത്തെ കുരുകളും പാടുകളും ഒക്കെ പോയി മുഖം നല്ല രീതിയിൽ കാന്തി വരുന്നതിനായിട്ട് വീട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി

നമ്മുടെ മുഖത്തെ കുരുകളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ മുഖം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചധികം ടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒരു കോട്ട ഐസ്ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

   

പകരം ഒരു ഐസ്ക്യൂബ് ഒരു കോട്ട തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് മുഖത്ത് കുരുക്കൾ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായി നല്ല രീതിയില് വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുരുകളുടെ വേദന നമുക്ക് പോയി കിട്ടുന്നതാണ്.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മുഖം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകാൻ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ കുരുക്കളും പാടുകളൊക്കെ പോകുന്നതിനു മുഖം നല്ല രീതിയിൽ തുടുത്തു വരുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫേസ് പാക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ഹോം റെമഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. നമ്മുടെ മുഖത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും ഇല്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറലായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.