പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും

സാധാരണ ഒരുവിധം ആളുകളിലൊക്കെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ബ്ലഡിന്റെ അളവ് കുറവാണ് കൗണ്ട് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറ് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കട്ടപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

അതിനാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ശരീരം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പോയിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ബ്ലഡ് കട്ടപിടിക്കുന്ന കാണും. ഇങ്ങനെ എന്ന സഹായിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ.

പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. മുറിവുകൾ എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അൽപനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്ലീഡിങ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കാലിന് ഒരു നീല നിറത്തിൽ പാടുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ. തുടർച്ചയായ ബ്ലീഡിങ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ മാസമുറ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്നുനാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക.

തുടങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മഡ്ജിൽ വച്ചിട്ടാണ്. പ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മജ്ജയിൽ പ്ലേറ്റിലേറ്റ് കുറയുക എന്ന് വേണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.