മുഖം തിളങ്ങുവാനും മുഖത്തെ പാടുകൾ എല്ലാം പോയി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുവാനും നല്ല ഒരു എളുപ്പമാർഗം

നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുമാറ്റാനും കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ സോപ്പുകളിലും മറ്റ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക കോസ്മെറ്റ് ക്രീമുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന ചേരുകയാണ്. നല്ലതാണ് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നൈറ്റ് ക്രീമും മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു മോസ്ട്രേറ്ററും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

   

എപ്പോഴും ഗ്ലിസറിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മിക്സഡ് അല്ലാത്ത എപ്പോഴും കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിൻ എടുക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് തേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തേക്കാവുന്ന നല്ല ഒന്നാണ് റോസ് വാട്ടർ.

എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മോർച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലിസറിനും റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. സ്കിന്നിലെ നല്ലൊരു ബ്ലോ കിട്ടുന്നതിനും സ്കിന്നിന്റെ മോസ്ട്രറേച്ചർ ഒന്ന് നോർമൽ ആകുന്നു ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

നമ്മളെ എപ്പോഴും ഗ്ലിസറിനും റോസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ലപോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുക്കി മുഖത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.