മുഖക്കുരു വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും മിഥ്യാധാരണകളും

അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാവതികളാണ് മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഏകദേശം 85 മുതൽ 90% ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്നാൽ അത് ടീനേജ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ പ്രായത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന മുഖക്കുരു.

   

30 വയസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 40 വയസ്സ് വരെയോ തുടർന്ന് പോകാവുന്നതാണ് ഏകദേശം 12% സ്ത്രീകളിലും 3% പുരുഷന്മാരിലും അത് ചിലപ്പോൾ 40 വയസ്സ് വരെ തുടർന്ന് കാണാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ തെറ്റുകൾ ഭക്ഷണരീതിയും മുഖക്കുരുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്.

ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ശരീരത്തിലുള്ള രക്തത്തിലുള്ള. കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് മുഖക്കുരു ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മിതമായി കഴിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂട്ടുന്നവരും ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.

അതൊക്കെ മുഖക്കുരുവിനെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ ഉള്ള കാരണം. ചില രീതിയിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ് മുഖക്കുരു കൂട്ടാർ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.