ഏതു സൺ ക്രീം ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ സൺസ്ക്രീം ഏതാണ്

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വളരെയേറെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പലരും സൺസ്ക്രീം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും നല്ല വേരിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് .

   

നമ്മുടെ ശരീരത്ത് തടയുന്നത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന അവയലേറ്റിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാടുകളൊക്കെ മാറുന്നതിനും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആകുന്നതിനും സഹായിക്കും.

അതേപോലെതന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് അല്പം പച്ചക്കറിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുംകൂടി സമ്മിശ്രമായ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വളരെയേറെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു ഉണ്ടായിട്ട് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതും വളരെയേറെ നല്ലതാണ്.

ശാരീരികമായി മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നമുള്ളവരെ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക. സംസ്കൃത പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയില് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ അനുയോജ്യമായ സംസ്കൃത ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.