കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ പോവാൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ഒന്നാകെ പഠനത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറും കൂടി അവരുടെ ഉറക്കം കൂടി കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കറുപ്പ് താരം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും കണ്ണിന് ചുറ്റും കുറച്ച് കറുപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ട് .

മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി രാത്രി വൈകി രാവിലെ ഉറക്കം ശരിയാകാതെ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റ് പോകേണ്ടവരാണ്മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റു പല ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോഡറും കൂടെയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഫാക്ടറായി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ വൈറ്റമിൻ തുടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണമാകാറുണ്ട്.

പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മള് ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെതന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാ വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കണം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഹൽബുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാനും വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലിമെന്റ് കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കില് ധാരാളം ഈ പറഞ്ഞപോലെ പൈസേണ്ടിവരും അതിനേക്കാൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.