താരൻ പെട്ടെന്ന് മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ… | Dandruff Will Go Away Quickly.

Dandruff Will Go Away Quickly : ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് താരൻ. താരൻ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. താരൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഉള്ളവരിലാണ്. കെമിക്കൽ കൂടിയ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് താരൻ വളരെയേറെ കൂടുതൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഈസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണയായി ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

   

തലയിൽ ഷാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് ഷാബൂന്റെ കണ്ടാന്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇല്ലാതെ ആക്കുക. ഡാഡ്രാഫ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വാക്സി ടൈപ് മറ്റൊന്ന് ഡ്രൈ ടൈപ്പ്. നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാബുവിനെ പകരം താളി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പൊടി ഉപയോഗിക്കുക.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തലമുടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയുന്നു. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ഹോട്ടോയിൽ മസാജ് ആണ്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലമുടി പട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും. തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തുവച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അത് ഉപയോഗിച്ചു കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയിലെ താരനെ നീക്കം ചെയ്യുവാനും മുടിനല തിക്കോട് കൂടി വളരുവാനും സഹായപ്രദമാകുന്നു.

കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നവർ ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ അവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നാച്ചുറലായി പ്രകൃതിയിലൂടെ ചേർന്ന താളി പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ പുരട്ടി നോക്കൂ. നിരവധി മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച് തലയിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.