ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്

കാൽസ് കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമോ? ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ പെയിൻസും ഒക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ആണ് എന്നാൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് നോക്കണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്.

   

പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കാൽസ്യം കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലുകളിലും അതേപോലെതന്നെ പല്ലിലുമൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കാൽസ്യം കാണുന്നത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം എപ്പോഴും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ഒരു പേജ് മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ കാണുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാറ്.

പ്രായമാവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും വരാറുണ്ട് പ്രധാനമായും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയാറ്.

കാരണം ആ സമയം ഒരു വിധം കാൽസ്യത്തിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുറവും പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും സിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറ്. കുട്ടികളിലെ മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാടുകൾ അതുപോലെതന്നെ ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാലുവേദന പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം വരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.