യൗവനം നിലനിർത്തി ചുളിവുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും.

ചർമത്തിന് സ്വഭാവം ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രം ചർമസംരക്ഷണം ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ നിർണായകമാണ് ചർമ്മത്തെ വേറിട്ട കൊണ്ടുള്ള സമീപനം ചികിത്സയിൽ ശരീരത്തിന് പൊതുവായ…

ചർമസംരക്ഷണത്തിന് ഒറ്റ ക്രീമുകളും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഇതുമാത്രം മതി..

ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനും കേശസംരക്ഷണത്തിന് ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ എന്നത്. ചർമത്തിലെ ചുളിവുകൾ നീക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണ് കറ്റാർ വാഴ ചർമത്തിനും മുടിയ്ക്കും മാത്രമല്ല കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചാൽ മറ്റ് പല ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും…

ആരും കൊതിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ലഭിക്കാൻ..

ശരീരസൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും ഊർജസ്വലതയും തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒന്നാണ് യവ്വനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റായ ജീവിതശൈലികൾ ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ സകല പ്രസരിപ്പും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ശരീരസൗന്ദര്യം…

പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രസവാനന്തരമുള്ള അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി..

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കാണുള്ളത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എല്ലാം അവയുടെ വിശിഷ്ടമായ രുചികൊണ്ടും രോഗശാന്തി സംരക്ഷണ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാവരും…

ഇനി ധൈര്യമായി വെയിൽ കൊള്ളാം, ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ വെയിൽ കൊണ്ട കരിവാളിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാം..

സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് എന്നത്. വീണ നടിക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് പലരുടേയും പ്രശ്നമാണ്. മുഖക്കുരു പാടുകൾ…

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അഡീനിയം ചെടി നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും

ഡെസർട്ട് റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഡീനിയത്തിന് കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അഡീനിയം പരിപാലിക്കും പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ അഡീനിയം ചെടിക്ക് വരാം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഡീനിയം നശിച്ചു പോകുന്നത്.…