പ്രായം കുറയാൻ വേണ്ടി ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

വളരെ രസകരമായ ഒരു കോൺസെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രായം വർധിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുക.

   

പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് തന്നെ ഒരു 60 വയസ്സിന്റെ ലുക്ക് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാത്രം 7 വർധിച്ചുവരുന്നത് മറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രായത്തെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് കോശങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിലെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സെല്ലിന്റെയും പ്രത്യേകതയും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി അതേപോലെതന്നെ തുടങ്ങിയ നിരവധി ക്യാപ്റ്ററുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സുകളാണ് .

ആവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകളും അതുപോലെതന്നെ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കൂടെയും ആവശ്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.