6 സെന്റിൽ മനോഹര വീട്… വളരെ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ…

വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്നും സൗകര്യത്തോടെ വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്നും ചെറുതായാലും ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ മതിയെന്നു ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയാലും നാം കണക്കുകൂട്ടുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണം എന്നില്ല. പലപ്പോഴും നാം വിചാരിക്കുന്ന തിനുമപ്പുറം ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. 6 സെന്റ്ൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ വീട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം അതും ചിലവുകുറഞ്ഞ കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു നില വീടിന്റെ ഭംഗിയും ഒതുക്കവും എന്തൊക്കെയായാലും രണ്ടുനില വീടിന് ലഭിക്കില്ല. ചെറിയ കുടുംബം ആണെങ്കിൽ ഒരു നില വീട് തന്നെ ധാരാളമാണ്.

രണ്ടുനില വീട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന തിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒറ്റനില വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു നില വീട് പണിയുന്നത് രണ്ടുനില വീട് പണിയുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. 6 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഒറ്റ നില വീട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ചിലവ് ചുരുക്കി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി പണിത വീട് ആണ്.

ഇത്. പുറം കാഴ്ചയിൽ ഒരു നില വീട് ആണെന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ. കാർ പോർച്ച് സിറ്റൗട്ട് ലിവിങ് റൂം ഡൈനിങ് ഹാൾ കിച്ചൺ വർക് ഏരിയ ഓഫീസ് ഏരിയ എന്നിങ്ങനെ ആണ് നാല് കിടപ്പുമുറികൾ ആണ് വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കാനായി ഒരു കോർട്ടിയാടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.