ഒരിക്കൽ കളിയാക്കി വിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തുതന്നെ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്ന യുവാവിന്റെ കഥ…

എന്റെ വേണി ആ ചേട്ടൻ നിന്നെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് നിത്യ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തായി നിന്ന് നോക്കുന്ന ജയൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നെയോ എന്ന് അതിശയഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചുനോക്കി. കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം സുന്ദരികൾ ആണെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു.

   

പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പുറത്ത് ആ ചേട്ടൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് അറിയാതെ അല്പം വിങ്ങിപ്പോയി. അറിയാതെ തന്നെ തിരിച്ചും ഒരു സ്നേഹം നെഞ്ചിൽ ഉടലെടുത്തു. പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആ സംഭവം. ടീച്ചർ തവളയുടെ ആമാശയത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റേ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ.

എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ക്ലാസിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ജയന്തൻ ചേട്ടനിൽ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല. അപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ കൃഷ്ണവേണി നിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എന്തായാലും സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയത്. ആ ടീച്ചർ തന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് താമസം. അപ്പോൾ മുതൽ തന്നോട് ഒരു ശ്രദ്ധ ടീച്ചർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ട്.

മാത്രമല്ല ആ ടീച്ചറുടെ റെക്കമെന്റേഷൻ ആണ് തനിക്ക് അവിടെ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയി സീറ്റും ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ടീച്ചറെ ഒട്ടും തള്ളിക്കളയാനായി സാധിക്കില്ല. അയാളോടുള്ള ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അത് ചോദിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് പറയുമോ എന്ന് ആദ്യം അല്പം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അറിയിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നലോകത്തിൽ ആയിരുന്നു കോളേജിൽ എത്തിയത് തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.