തന്റെ നായയെ അടക്കം ചെയ്തു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. ഒരു യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത തന്റെ പൂച്ചയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. താൻ ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ തന്റെ നായ മരിച്ചപ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ യുവതി കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് യുവതി ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൂച്ചയും നായയും വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു.

   

ഞാൻ എന്റെ നായയെ അടക്കിയ ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്റെ നായക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന പൂച്ചയെ ആണ്. അവർ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു അവർ. ചിലപ്പോൾ എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് ആ നായയെ കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും അവർ യാത്ര പറയുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ.

ഒരിക്കൽപോലും തന്റെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് തന്റെ നായയെ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി യാത്രയാക്കിയത് തന്നെയാണ്. യുവതി കുറിച്ചു. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഒന്നു നിറയും. എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ വലിയ ചർച്ച ആയിരിക്കുകയാണ്.

ആത്മാവ് എന്നൊന്നില്ല പൂച്ചയ്ക്ക് വട്ടാണ് എന്ന് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചില അത്ഭുത കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അവർക്കു മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ നായക്ക് യാത്ര പറഞ്ഞത് ആണെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.