വയറ്റിലെ പുണ്ണ് തിരിച്ചറിയാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു പറയാറുണ്ട് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ വായയിലുള്ള ഈ മിനുസമായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് അവിടെ ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെള്ള പാടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വായിക്കും ഈ വൈറൽ ഒക്കെ ഒരു കവറിങ് പോലെയാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്മറി മിനുസമായാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അസുഖം വരാറുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ ആൾക്കാർക്ക് അതായത് അതുപോലെതന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വിവാദത്തിന് എല്ലാം മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടറുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശമില്ലാതെ മെഡിസിൻസ് എക്സസൈസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം.

പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുമക്കിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വരിക ഗ്യാസ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പത്തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോവാനുള്ള മര്യാദയ്ക്ക്. കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.