മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

അതിനുശേഷം വേവലാതി കൊണ്ട് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കുഞ്ഞിന് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാല് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മുന്നില് വരാറുണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രസവകാനന്ദനകാലം എന്നുവച്ചാൽ വളരെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ പ്രസവാനന്തര കാലഘട്ടം നിരവധി സംശയങ്ങൾ അത് കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുലയൂട്ടുന്ന രീതിയിലാവാം .

   

അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ പുതുതായി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന അമ്മമാർക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്ന രീതി അതുപോലെതന്നെ എഫക്ടീവായിട്ട് എങ്ങനെ മരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് .

ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ധാരാളമായി വിവിധ ഹോർമോണുകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. കടന്നുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള 10 ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് .

ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെത്തന്നെ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നോർമൽ ഡെലിവറിക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല കാരണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അമ്മ ഒക്കെയായി തീരും കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.