നല്ലൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാകാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഈ കുട്ടി ചെയ്തത്

നല്ലൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാകാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. റോഡിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അവൻ അവന്റെ സൈക്കിൾ ഒരു ഓരത്തേക്കായി മാറ്റിവെച്ച ശേഷം ആ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന.

   

മാലിന്യങ്ങൾ അവൻ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. എത്രത്തോളം അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് അറിയില്ല. അവന് പോകുന്നതിനു തടസ്സം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതൊന്നും അവന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാകാം.

അവനാ സൈക്കിളും മാറ്റിവെച്ച് ആ മാലിന്യം മാറ്റാൻ കുറച്ചു സമയം കണ്ടെത്തിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈയ്യടി ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു മിടുക്കൻ. സ്കൂളിലേക്ക് പോകും വഴി അതും ആ മഴയത്താണ്‌ അവൻ ഇത് ചെയ്തത്. അതും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി.

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൽപ്രവർത്തി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അവന്റെ പ്രായത്തേക്കാൾ ഉപരി നല്ലൊരു മനസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ വക പ്രവർത്തികൾക്കാണ് നാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും കയ്യടിക്കേണ്ടതും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് കുട്ടികൾ കാണേണ്ടത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.