അന്നത്തെ എന്റെ കോലം കണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വല്ല പാടത്തും കോലത്തിന് കൊണ്ടു നിർത്താമെന്ന് പക്ഷേ പിന്നീട് ആ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

ഒരിക്കൽ കൂടി തന്നെ കോളേജിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഹിമ ഐഎഎസ്. വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയത് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അത് അവളെ വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് അവൾ അവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു അവിടെ അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ സമയം.

   

കളയാനായി അല്പം നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കുറച്ചൊക്കെ തൈക്കും അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരേട് ചോദിക്കും എന്നെ വല്ല ഭാഗത്തുനിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നതാണോ എന്ന് കാരണം വല്ലാതെ ശോഷിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരികൾ എല്ലാം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വയസ്സ് അറിയിച്ച സമയം വളരെയേറെ നീങ്ങിയിരുന്നു.

വല്ലാതെ ടെൻഷനും പേടിയും നിറഞ്ഞ സമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനും വലിയ കുട്ടി ആയത്. ഇത് എന്നെക്കാളും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്നു.

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ആ ഒരു സമാധാനം എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഇത്രയും നാൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.