തെലുങ്കു ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആക്ഷൻ സീൻ മണാലിയിൽ… മമ്മൂട്ടി കിടിലൻ ലുക്കിൽ…