ആറു വയസ്സുള്ള തന്റെ മകന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് മാതാപിതാക്കൾ കാഴ്ച കണ്ട് വിങ്ങി പൊട്ടി കാഴ്ചക്കാർ

മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവനാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ. അവർക്ക് ഒരു പോറൽ ഏൽക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊരു സംഭവമാണ് ഇത്. കിലൻ എന്ന ആറു വയസ്സുകാരൻ ഇനി അധിക നാൾ ജീവിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ തകർന്നുപോയി. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അതിന് കാരണം.

   

എന്നാൽ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ആ മാതാപിതാക്കൾ ആയുസ്സ് എത്തിയ മകനൊപ്പം മുഴുവൻ സമയവും ചിലവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കാനായി പരക്കം പാഞ്ഞു. മരണം പടിവാതിലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മകന്റെ ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ബൈക്കുകളോടാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ അവനെ കാണിക്കാനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു.

ക്യാൻസർ ബാധിച്ച തന്റെ മകന് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനായി സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഉള്ളവർ ദയവായി കൊണ്ടുവരുക എന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് അത്ര വൈറൽ ആയില്ല. അഞ്ചോ പത്തോ സൂപ്പർവൈകുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരുപതിനായിരം സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ആണ്.

വഴിനീളെ ആറു വയസ്സുകാരന് ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു. മകന്റെ അവസാന ആഗ്രഹവും സാധിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അപ്പോഴും സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടുന്ന അവൻ അറിയുന്നില്ല തന്റെ മരണം അടുത്തെത്തിയെന്ന്. കൂടുതലറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : First Show