ശരീരത്തിൽ ഓരോ വിറ്റാമിനുകളുടെ കുറവ് മൂലം ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.

മുടികൊഴിചിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടർച്ചയായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഏത് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവുമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെതന്നെ നഖത്തിന്റെ അറ്റത്ത് വെള്ള നിറമുള്ള പാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. സിങ്കിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്.

   

അതുപോലെതന്നെ രാത്രിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അല്പം മങ്ങൽ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നാം. ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലമാണ്. അതുപോലെ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, ഫാറ്റി ലിവർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ പ്രോപ്പറായുള്ള ന്യൂട്രൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ടെൻഷൻ പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ ബി 1ആണ്. ബി കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ കാലിന്റെ ഉപുറ്റി വിണ്ട്കീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ . വിറ്റമിൻ ഡി അധികമായിട്ടും ഭക്ഷണത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല മുട്ടയിലും കുറച്ച് ശരീരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കൂടുതലായിട്ടും വിറ്റാമിൻഡി ലഭ്യമാകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നി ന്നാണ്.

പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് നീർക്കെട്ട്. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് നീർക്കട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്വേഷണം കുറക്കാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ.