ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഇനി ഇത് കഴിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല

10 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ എങ്ങനെ അളവ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും മൂന്ന് മാവിലയാണ്. മാവിലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാവിലയാണ് ഈ മാവിലെ നമുക്ക് തണ്ട് അതിന്റെ മാറി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം.

   

എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഷുഗേഷൻ ഒന്ന് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നു വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം.

https://youtu.be/GEZo79FSvm0

നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് നന്നായെന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയും മൂന്ന് മാവിലയും മൂന്ന് മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി നമ്മൾ പൗഡർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. നന്നായെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തലേദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിനുശേഷം പിറ്റേദിവസം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ആണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.