ഉറങ്ങാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില വഴികൾ

പലർക്കും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഉറക്കം വരാത്തത് ആണെങ്കിൽ. രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളും നോക്കിയിട്ടും ഉറക്കം ഒട്ടും കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ ആയിരിക്കാം.

   

ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

പ്രത്യേകത ഉറക്കം വരാതിരിക്കുന്നതിന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ഉറങ്ങാനും വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഭാവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും 11 12 മണി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു ഹോർമോണുകളാണ് പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്.

ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ക്രീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.