മുഖത്തെ പാടുകൾ പോയി മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ടിപ്പുകൾ

മുഖത്തെ പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലും ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ലതരം ഹോം റെമഡി പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യം ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്തെ പാറുകളൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അതും നേച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

   

മാത്രമല്ല ഇത് വേറെ രീതിയില് അതായത് ഒരു വലുതാക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല. അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചു തൈരിലേക്ക് അതായത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അല്പം തൈര് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ അനുഭവം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ.

മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാകും മാത്രമല്ല മുഖത്തെ പാടുകൾ ഇല്ലാതാകാൻ സഹായിക്കും. അതേപോലെതന്നെ മഞ്ഞളും ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടുകൾ പോകുന്നതാണ്ആര്യവേപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ്.

അതേപോലെതന്നെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുഖത്തെ കരുവാള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പിന്റെ മാത്രം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് യാത്രകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുഖത്തെ പാടുകളൊക്കെ തന്നെ അകറ്റാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.