മുഖക്കുരു മാറാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ

ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ചിലർക്ക് മുഖക്കുരു കാണുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് സ്വന്തം മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുഖക്കുരു പൊട്ടിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ മുഖക്കുരു പൊട്ടിക്കാറില്ല എങ്കിലും പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറവൊന്നുമില്ല

   

തീരെ ചെറുതായത് തൊലിക്കരയിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിയത് നല്ലതോതിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നവ അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുക ഇതിലേതും പൊട്ടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പൊട്ടിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെക്കുക. പാടുകളുമാണ് എന്നാൽ മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്

എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ലതോതിൽ സുഗന്ധമുള്ളതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചൂടും തണുപ്പും മാറിമാറി പ്രയോഗിക്കുന്നത് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മാറാൻ ഏറെ സഹായകമാണ് ഒരു പേപ്പറിലും മുഖത്ത് കുരുവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ചു മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ അമർത്തി വയ്ക്കുക

പത്തു മിനിറ്റിൽ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെക്കുന്നതും മുഖം കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദനയും നീക്കവും കുറയ്ക്കാൻ സഹാ മുഖക്കുരു ഉള്ളിടങ്ങളിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുക ഇത് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്യാം ഇടവേളകൾ എടുത്ത് ദിവസത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു തവണയെല്ലാം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക