കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറുന്നതിന് മുഖം വെളുക്കുന്നതിനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി

അല്പം കറ്റാർവാഴയുടെ പ്രയോഗം കൃത്രിമ ക്രീമുകൾ വാങ്ങി സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കാൻ നേരം കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് മുഖത്ത് പുരട്ടി നോക്കൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ജെല്ലെടുത്ത് അല്പനേരം മസാജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിടക്കാം ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കിടക്കാൻ നേരം കറ്റാർവായ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ നീക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ്.

   

കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് ഇപ്രകാരം മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചർമ്മത്തിന് ഇറക്കം നൽകുന്ന കോളേജുകൾ ഉത്പാദനത്തിന് സഹായിച്ച മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ നിൽക്കുന്നു മുഖത്തെ ചുഴവുകൾ തടയുന്നതും മുഖചർമ്മം ഇറക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണിത്.

സഹായിക്കുന്ന വഴി കൂടിയാണ് ഇത് കണ്ണിൽ താഴെയുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതും ഉറക്കക്കുറവും എല്ലാം ആണ് കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പിന് പ്രധാനകാരണം ഈ പ്രശ്നത്തിന് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ഇത് കണ്ണിനടിയിലെ കണ്ണില്‍ താഴെയുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതും ഉറക്കക്കുറവും എല്ലാമാണ് കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പിനെ പ്രധാന കാരണം .

കറ്റാർവാഴയിലെ പോഷകങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും എല്ലാം ഈ പ്രശ്നത്തിനും നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. ഇത് കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു നൽകാനുള്ള നല്ലൊരു വഴി കൂടിയാണിത് ഇപ്രകാരം മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് നൽകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.