റിയാസ് നെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ലാലേട്ടൻ..!! മുഖം നോക്കാതെ കൊടുക്കും..