പൃഥ്വിരാജ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലാകുന്നു….

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ റെ കടുവ എന്ന ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രമോഷൻ ഭാഗമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വയറലായ കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി തരംഗമായി ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ഈ ഉൾപ്പെടുത്തി രാജാവിനോട്.

   

എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം ആകാത്തത്. എന്നാൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ആരാധനയോടെ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൃഥ്വിരാജിനെ ആരാധകനായ വ്യക്തിയോട് അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴും തടി കുറക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തടി കുറയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അതൊരു തരത്തിൽ ബോഡി.

ഷെയ്മിങ് ആണെന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചതാണ് മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ആകുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ വാക്കുകള്ക്ക് വില വായിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും. അടുത്ത സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാൻ ആയിട്ടായിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.