തലയിലുള്ള വട്ടച്ചൊറി പുഴുക്കടി മാറാനായി ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ചിലരുടെ തലയിൽ ഒക്കെ വട്ടച്ചൊറി അതേപോലെതന്നെ പുഴുക്കടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വരാറുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മുടി പോവുകയും വട്ടന് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു മുടി തീരെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സ്കിന്നിന്റെ ഡോക്ടർ കണ്ട് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും തലയിൽ ഒരുപാട് മരുന്ന് പുരട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ഇത് ചിലതുമാത്രം ശരിയാകുമെങ്കിലും മറ്റു ചിലത് വെറുതെ കാശ് ചെലവാക്കുന്ന ഒരു രീതിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫലം കിട്ടാതെ പോവുകയും പണം ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പണച്ചെലവ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉള്ളി ഇറക്കുക. ഫംഗസ് സംബന്ധമായ അസുഖം മൂലമാക്കിയാണ് കൂടുതലായും ഇങ്ങനെ ഉള്ള അസുഖം വരുന്നത്. അതിന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഈ ഫംഗൽ രോഗം ഇല്ലാതാവുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മുടി നന്നായി തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യും.

ഇതിനുവേണ്ടി ചുവന്നുള്ളി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അരച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി ഞെക്കിപ്പിടിഞ്ഞു ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായി പുരട്ടി ഒരൊച്ച നന്നായി പെരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഉള്ളിയുടെ നീര് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തേക്കുന്നത് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അതേപോലെതന്നെ പങ്കിൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മുടി നന്നായി കിളിർത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.