പ്രഗ്നൻസിയിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പ്രിയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവളുടെ പ്രെഗ്നൻസി പീരിയഡ് ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം ഭയത്തോടെ കൂടിയാണ് കാണാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൽ ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഭയം വരേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല.

   

അതിനെക്കുറിച്ച് അത് വളരെ നമുക്ക് ആസ്വാദകരമായി തീരും. അതിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എൻജോബിള്‍ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഗർഭകാലത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്നുമാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയി പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് .

എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരു കൺസപ്ഷനിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് അതായത് ഗർഭം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. വിശേഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മൂന്നുമാസം മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടുമാസം ഒന്നരമാസം രണ്ടുമാസം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് സ്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും.

നമ്മുടെ എന്നാണ് പ്രഗ്നൻസിന്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.