പ്രണവിനെ ക്കാൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മോഹൻലാൽ…

മോഹൻലാലിൻറെ മകൻ ആയ അറിയപ്പെട്ട ഒരു താരപുത്രൻ ആണ് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ. എന്നാൽ പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന വാർത്തകൾ വളരെ പ്രണയ നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നും ഏതു ലൊക്കേഷനും അദ്ദേഹം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മോഹൻലാലിൻറെ മകൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രണവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നും.

   

അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താര ജാടയും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത്. എന്നാൽ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് സുരേഷ് കൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മോഹൻലാൽ ഇതിലും സിമ്പിൾ ആണെന്നും അദ്ദേഹവും ഏത് സ്ഥലത്ത് പായവിരിച്ചു കൊടുത്താലും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ് എന്നും എത്ര മോശം ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും സെറ്റിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും എന്നുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

പണ്ടൊന്നും കാണാനില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ കേര വാൻ നല്ല മായ തോന്നും സുരേഷ് കൃഷ്ണ പറയുന്നു. അറബിയും ഒട്ടകവും എന്ന സിനിമയുടെ മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പായ വിരിച്ച് ലിറിക്സ് നിലത്തു കിടന്ന ചരിത്രം പോലും ഉണ്ടെന്ന് സുരേഷ് കൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ വളർന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻറെ അച്ഛൻ അവൻ അവനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

അവൻറെ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഗുണമാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോഹൻലാലിനെ കാണും എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആളാണ് പ്രണവ്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.