പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ

കല്ലുകൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു 10% ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വഴി താഴോട്ടിറങ്ങിയ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥികളായി അതിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങുന്നതാണ്. വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന അവയവമാണ് വേറെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ബാധിക്കുന്നവരിൽ 70 മുതൽ 80% ആളുകൾക്കും ഇത് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

   

തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കാരണം അമിതമായ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലവും സർവ്വസാധാരണമായി ചെറുപ്പക്കാരനും ഇത് കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ വരുന്നത്.

ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ല ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം രക്തസഞ്ചിയുടെ ചലനത്തിൽ അതിന്റെ വികാസവും ചുരുക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലവും പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ രക്തകോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ സംബന്ധപ്പെട്ടു ഇത് കാണാറുണ്ട്.

പെട്ടെന്നുള്ള അസാധാരണമായ ഭാരം കുറയുന്നതും പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമായിക്കാറുണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ 3 വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല വളരെ യാദൃശ്ചികമായി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ വയറിന്റെ സ്കാൻ പോലുള്ള സ്കാനുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ. തുടർന്നാൽ എന്തിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.