പൈൽസ് ഇല്ലാതാകാനായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

എത്ര പഴകിയ പൈസായാലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായി ചില ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴായാലും ചില നാട്ടുവൈര്യം പോലെ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്. സാധാരണ പൈൽസ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനം ടൈറ്റ് ആവുകയും തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഏത് ആ ഒരു സ്കിന്ന് തൂങ്ങി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്.

   

എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈറ്റ് ആവുകയും വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മൂലക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പൈൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പുഴുങ്ങിയ താറാമുട്ട എടുത്ത് തോല് കാഞ്ഞതിനുശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഹോളുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആറാമത്തെ പുഴുങ്ങിയത് കളഞ്ഞതിനുശേഷം ഇറക്കി വയ്ക്കുക.

അതിനുശേഷം ഉപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പിറ്റേദിവസം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.