മോഹൻലാലിന് ശേഷം നിവിൻ പോളിയും സ്വന്തമാക്കി ഈ വാഹനം..!!