മമ്മൂട്ടിയുടെ കാർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വീഡിയോ വൈറൽ… ഒന്നരക്കോടിയുടെ കാർ