മുട്ടുവേദന ഇനി സുഖകരം ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം

ഒരു 90% വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടുതലായത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ. വേദന രണ്ട് വാദസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വേദന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദന പിന്നെ ജന്മനായുള്ള ചില വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും.

   

ഈ കാരണങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാലും മുട്ടുവേദനയുമായി വരുന്ന രോഗികളിൽ ഒരു 30 ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 70% പേർക്കും തേയ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്ന വേദനയാണ് മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണമായി വരുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ജോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു സിംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത്.

ഇതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊന്ന് ബോഡി വെയിറ്റ് നമ്മുടെ നോക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൂടുതലുള്ള ഒരു പശുവിനെയോ ഒരു നായയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാറില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറവാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നാല് ഇരട്ടിയോളം ഭാരം ആണ് മുട്ടുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുക.

ഒന്ന് ചാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 8 15 കിലോ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 40 കിലോ കൂടുതൽ കെട്ടിവച്ച് എങ്ങനെയിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.