കടുവയിൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ മമ്മൂട്ടി… ആകാംഷയോടെ ആരാധകർ…