മുഖം വെളുക്കാനും കക്ഷത്തിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറുവാനും ഈയൊരു പാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. | Black Spots Can Be Removed.

Black Spots Can Be Removed : ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കരിമാളിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാക്ക് ആയാണ്. ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കോപ്പയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓളം പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.

   

പൗഡറിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കറുത്ത പാടുകൾ പുള്ളികൾ അവയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചേർക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് പാലാണ്.

നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. പാലം കോടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു പാക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടി നോക്കൂ. മുഖത്തുള്ള കരിവാളിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ സൺ ടെൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോകും. ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ആളുകളും മുഖത്ത് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകും. ക്രീമുകളുടെ അലർജി മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നീക്കം ചെയ്യുവാനും ഈ ഒരു പാക്ക് വളരെയേറെ ഉത്തമമാണ്. പാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.