അഗാതമായ മുടികൊഴിച്ചിൽ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ… എങ്കിൽ വെറും നാല് കഴുകിൽ മുടികൊഴിച്ചലിന് നീക്കം ചെയ്യാം.

തലമുടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് മുടി ഊരി പോവുക, മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന താരൻ, പെൻ ശല്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒന്നടങ്കം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു സൂപ്പർ രമടിയുമായാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു പാക്ക്  തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ്.

   

അതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനൊന്ന് ആയിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഒരു ബാഗ് പൊട്ടിച്ച് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ ടീയിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മാറി പോകുവാനും അതുപോലെതന്നെ നിറം ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്  കൂടിയുമാണ്.

https://youtu.be/51x7NSmKS9k

അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി ഊട്ടി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുവാനും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥി ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണം തന്നെയാണുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂണോളം ഉലുവയാണ്.  ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് തലമുടിക്കും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൂടിയുമാണ്.

ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നന്നായോന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതൊന്നു നല്ല പോലെ തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിസ്ത വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ.