ഷുഗർ ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്.

വെളുത്ത അരി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ മെച്ചം ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനുപകരം രോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഏറെ നല്ലതാണ് ഓട്സ് എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഷുഗർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ ഗുണം നൽകുന്നത് ഹോട്സ് ആണ് എനാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ പല ആളുകളിലും ഉള്ള സംശയമാണ് അരിയാണോ നല്ലത് അതോ ഗോതമ്പ് ആണോ എന്ന്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് പലരും നല്ലത് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന അതുപോലെ തമാശയ ഒരു വെളുത്ത അരിയാണ്. അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 മുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അരി സുലഭമായി വന്നത്. വെളുത്ത കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.

മത്സ്യ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ആരെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഗോതമ്പ് ആണ് എന്നാണ്. തവിടുള്ള അരിയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ അനേകം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പിൽ തമിഴ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർസ് കഴിക്കുന്നതാണ് അരിയെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ കാരണമാകുന്നത്.

അതായത് അതിൽ വൈറ്റമിൻ കോംപ്ലക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി 2 എന്നിങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല മച്ചമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗോതമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റാഗി കഴിക്കുന്നതും വളരെയേറെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയക്കണ്ടും കാൽസ്യം ഉള്ളത് റാഗിയിലാണ്. എന്നുവച്ചാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ റാഗി അത്രയേറെ നല്ലത് അല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ.