ഭർത്താവിന് കേണൽ പദവി ലഭിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ചെയ്തത് കണ്ടോ

ഒരു പരാതി ഇന്നും ഓർക്കുണ്ടാവും എന്നാലും അതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സുഖം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നൊരു സംശയം. ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്നോട് സ്വകാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്നതോടെ പരാതി എല്ലാം തീരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് മാലാഖയെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്.

   

ഞങ്ങളുടെ റെന്നമോൾക്ക് ഇനി ഒരു വയസ്സ് ആകാനാണ് പോകുന്നത്. കാശ്മീരിൽ യുദ്ധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബോർഡറിലാണ് കൂടുതൽ നേരം ഉള്ളത്. ജീവിതം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. യോഗ്യത രാജ്യത്തിന് അവൾ അല്ലാതായി തീരുമോ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണല്ലോ സ്വയം ഇഷ്ടത്തോടെ ആണ് ഞാൻ ഈ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു ഉപ്പയാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ സന്തോഷമാണ് ആദ്യമായി കേണലായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം. അവൾ ജനിച്ച ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കേണൽ പദവി കിട്ടിയത്. പട്ടാളക്കാരൻ ഒന്നാണ് മോഡി വെച്ച സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഉമ്മ പറയുന്നതുപോലെ കുഞ്ഞുണ്ടായെങ്കിലും കുറുമ്പിനെ ഒരു കുറവുണ്ടാകും.

എന്ന് മോഹിച്ചത് വെറുതെയായി വെറുമൊരു ജവാനിൽ നിന്നും കേണൽ ആയി മാറിയത് അവരിൽ ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കി. അവൾ ആണെങ്കിൽ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ധരിക്കുക വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക വളരെയേറെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അവൾക്ക്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.