ഹൃദയമിടിപ്പിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും

അതിനെന്താ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മരുന്നാണോ മരുന്നിന്റെ പുറമേ ചികിത്സകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിർണയിക്കുന്ന ദൂതനും ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മെഡിസിനാണ് ഹൃദയം നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള താളത്തിന് പകരം വളരെ അധികം താളം തെറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണ.

   

പണ്ടുകാലത്ത് ഇത് കൂടുതലും കാണാറുള്ള സന്ധിവാതത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് ബ്ലോക്ക് കാരണം ഹാർട്ടിന്റെ അറകൾ വീങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഈ മിടുക്കുണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് അമിതമായി കൂടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും താളം തെറ്റിയായി തുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുള്ള അസ്വസ്ഥത തലകറക്കം

തല ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് ബോധം കഴിയുന്ന പോലെ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിടുക്കിന്റെ താളപ്പഴം കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

ഇതിന് കുറേക്കാലം ഇതിനെ മരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനം വന്നിട്ടുള്ളത് 4 രക്തക്കുഴലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പൾമുറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല. തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫെബ്രുവന്നു പറഞ്ഞു മെഡിസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു.