കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ കിഡ്നി ഒക്കെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ സഹകരമായ ഒന്നാണ് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് പരമാവധി നമ്മുടെ കിഡ്നി സംരക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് കൂടുതലും പ്രാധാന്യം നൽകുക കാരണം കിഡ്നി സംബന്ധമായ ഏത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പറയുന്നത്.

   

നമുക്ക് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ വലിയ തോതിൽ കൂട്ടാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല രണ്ട് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം നമുക്ക് നോർമൽ ആക്കി നമുക്ക് ഒരു പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒൻപതോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് ഒമ്പതെ പറയുന്നത് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് വളരെ താമസം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് നോർമൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധമായ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരം വഴി തെളിയിക്കാൻ നോക്കുക വലിയ മദ്യപാനം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ ബാധകളാണ്. അതേപോലെതന്നെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് ഫുഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പുകവലി മദ്യപാനം തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രധാനമായും മൂത്രത്തിലെ പദം പൊന്തുന്നത് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിയേറ്റിടവ് കൂടുകയും കിഡ്നി സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.