തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ

കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഏഴു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പല പേരൻസിനും ശംശമുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും കിട്ടാനുള്ളത് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്.

   

തലച്ചോർ ആയാണ് ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികളും ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ആക്ടീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബുദ്ധിശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നാം ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളും.

ലോകത്തിലെ പ്രശസ്ത പ്രശസ്തയായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഹാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നവയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഇലക്കറികൾ ബ്രോക്കോളി ചീയില്ല കാല് തുടങ്ങിയ നിരവധി പച്ചക്കറികൾ തന്നെ പച്ച ഇലകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കഴിക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിശക്തിക്ക് വളരെയധികം നല്ലതായാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ മെർക്കുറി കുറവുള്ള ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉദാഹരണത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമൻ ചെമ്പല്ലി കോരകാല പിന്നെ അതുപോലെതന്നെ ചെമ്മൻ മുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണസാധനം മീനുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായും കഴിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെതന്നെ സ്ട്രോബറി ബ്ലൂബെറി എന്നിവ കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കും തലച്ചോറിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.