ഇൻഹീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഇൻഹീലർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സാധാരണ ഗുളികളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിധം നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസംമുട്ട് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടർ പറയാറുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ട്. സാധാരണയായി നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസംമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ്.

   

കാരണം ഇന്‍ സീലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് മരുന്ന് എത്തുകയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്ട് അവിടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഗുളികയാണ് ഈ രോഗികൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് ഗുളിക കഴിക്കുകയും ഇത് ഗുളിക പോയി രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമാണ്.

നമുക്ക് അതിനൊരു എഫക്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉള്ളത്. അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു എഫക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. ആത്മ അതേപോലെതന്നെ സിയോപി ഉള്ള രോഗികൾക്കാണ് സാധാരണയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായി ഡോക്ടർമാർ പറയാറുള്ളത്.

സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നു. അസ്താലിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.